Sürekli Form Matbaa

Sürekli Form İrsaliye

Sürekli Form İrsaliye

Mali Evraklar

Tahsilat Makbuzu İletişim

Sürekli Form İrsaliye

Sürekli Form İrsaliye

Sevk irsaliyesi nedir
Ticari bir meta olarak pazara sunulan malı bir yerden başka bir yere taşırken kullanılan ve mal teslimini gösteren belgeye sevk irsaliyesi denir. Sevk irsaliyesi, malı taşıyan tarafından en az 3 nüsha olarak düzenlenir. Bir asıl ve bir suret malı alana verilir. Diğer nüshalar ise firmada kalır.
Sevk İrsaliyesi ;
-Tarih,seri ve sıra numarası takip edilerek kesilir.
-Sevk İrsaliyesinin düzenlenmesinden itibaren 7 gün içinde Faturası kesilmek zorundadır
Ayrıca sevk olunan malların cinsi, miktarı, nereden nereye sevk olunduğu ve malın fiili teslim tarihi belirtilir. Fatura ; Sevk İrsaliyesinin düzenlendiği ay ve düzenlendiği yıldan, farklı bir ay ve yıla kesilemez.

Sürekli Form Matbaa Maliye ile Anlaşmalı olup sevk irsaliyesi gibi resmi evrakların Basımına yetkilidir.

sevk irsaliyesi baskısı için lütfen adet, nüsha sayısı, boyut ve renk sayısını belirtiniz. Sürekli Form, kalan bölümü en kaliteli bir şekilde üretip en kısa zamanda size teslim edecektir.

Sevk irsaliyesi Basımı, tasarımı veya sipariş vermek için lütfen arayınız.

Sevk irsaliyesi örneği

Serbest Meslek Makbuzu

Dernek Alındı Belgesi

Zarf Çeşitleri Gider Makbuzu
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:11 No 1661 Şişli - İstanbul
Sürekli Form Facebook Reklam Ajansı
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Öğrenme Güçlüğü Zihinsel Engelliler Perpa
Toptan Elektrik Malzemeleri Koli Bandı Baskılı Poşet Ofis Temizliği
Kesintisiz Güç Kaynağı Elektrik Malzemeleri Perpa Kiralık Dükkan Perpa Satılık Dükkan