Serbest Meslek Makbuzu

Mali Evraklar
Fatura
irsaliye
Gider Pusulası
Adisyon
Resmi evrak basımı için gerekli belgeler
Sürekli Form Fiyatları
Ofset baskı fiyatları

Sürekli Form İletişim Bilgileri

Serbest Meslek Makbuzu Örneği
Serbest Meslek Makbuzu - Serbest Meslek Makbuzu Basımı

Serbest Meslek Makbuzu Nedir

Serbest Meslek Makbuzu Tanımı:
Serbest meslek makbuzu, serbest meslek sahibinin (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlenmiş bir belgedir. Serbest Meslek Makbuzu, mesleki faaliyet karşılığında ücretin tahsil edildiçini gösteren belgedir.

Serbest Meslek Makbuzu Şekli ve Düzeni:
- Makbuzu verenin soyadı, adı veya ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
- Müşterinin soyadı, adı veya ünvanı ve adresi,
- alınan paranın miktarı,
- Paranın Alındıüç tarih,
- KDV tutarı ve gelir vergisi tutarı,
Yazılır ve bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır. Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası ile devam eden sayfalardan oluşmalıdır.
Serbest Meslek Makbuzu düzenlenmesi:
Belge düzenlenmesinden önce belge üzerinden hesaplanması gereken stopaj ve KDV oranları 2009 yılı için aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
- Sağlık hizmeti ücretlerinde % 8 KDV
- Diğer ücretler üzerinden %18 KDV
- ücret sanat, eğitim, araştırma vb. gibi bir hizmet karşılığındaysa KDV oran % 17
- Gelir vergisi stopajı % 20

Brüt ücret üzerinden gelir vergisi hesaplanarak Yazılır. Gelir Vergisi oranı %20'dir. Brüt ücretten gelir vergisi düşülüp KDV eklenerek net alınacak ücret hesaplanır.

Serbest Meslek: Meslek sahiplerinin bir kuruluşa bağlı olmadan bağımsız olarak çalışmasıdır.

Form Matbaa Maliye ile Anlaşmalı olup serbest meslek makbuzu Basımı için yetkilidir.

serbest meslek makbuzu Basımı, baskısı, tasarımı için lütfen adet, nüsha sayısı, boyut ve renk sayısını belirtiniz. Sürekli Form Matbaa, kalan bölümü en kaliteli bir şekilde üretip en kısa zamanda size teslim edecektir.

 

Sürekli form fiyatları öğrenmek, tasarım ve baskı veya sürekli form siparişi vermek için lütfen arayınız

Sürekli Form Matbaa / continuous form

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 11 No:1661 Şişli - İstanbul Tel: 0212 210 63 49 e-mail
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Öğrenme Güçlüğü Zihinsel Engelliler Perpa
Toptan Elektrik Malzemeleri Koli Bandı Baskılı Poşet Ofis Temizliği
Kesintisiz Güç Kaynağı Elektrik Malzemeleri Perpa Kiralık Dükkan Perpa Satılık Dükkan