İrsaliye

Ana Sayfa

İrsaliye Nedir - İrsaliye Tanımı - İrsaliye Basımı

Mali Evraklar

 

İrsaliye

İrsaliye Nedir

İrsaliye Basımı

İrsaliye örneği

İrsaliye Fiyatları

Sevk İrsaliyesi

Taşıma İrsaliyesi

Sürekli Form İrsaliye

İrsaliye basımı için gerekli evraklar

Sürekli Form Fiyatları

Sürekli Form İletişim Bilgileri

İrsaliye Nedir - İrsaliye Baskısı
İrsaliye, malı bir yerden başka bir yere sevk ederken kullanılan ve mal teslimini gösteren resmi belgedir. malı taşıyan tarafından en az 3 nüsha olarak düzenlenir. Bir asıl ve bir suret malı alana verilir. Diğer nüsha ise firmada kalır.


İrsaliye ;
-Tarih, seri ve sıra numarası takip edilerek kesilir.
-İrsaliyenin düzenlenmesinden itibaren 7 gün içinde faturası kesilmek zorundadır
Ayrıca sevk olunan malların cinsi, miktarı, nereden nereye sevk olunduğu ve malın fiili teslim tarihi belirtilir. Fatura ; İrsaliyenin düzenlendiği ay ve düzenlendiği yıldan , farklı bir ay ve yıla kesilemez.

Matbaamız Maliye ile Anlaşmalı olup, irsaliye gibi resmi evrakların Basımına yetkilidir.
irsaliye istekleriniz için lütfen adet, nüsha sayısı, boyut ve renk sayısını belirtiniz.

irsaliye örneği

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 11 No:1661 Şişli - İstanbul Tel: 0212 210 63 49 e-mail
www.reklamajansi.org
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Öğrenme Güçlüğü Zihinsel Engelliler Perpa
Toptan Elektrik Malzemeleri Koli Bandı Baskılı Poşet Ofis Temizliği
Kesintisiz Güç Kaynağı Elektrik Malzemeleri Perpa Kiralık Dükkan Perpa Satılık Dükkan