Gider Pusulası

Ana Sayfa

Gider Pusulası Basımı

Mali Evraklar

Gider Pusulası Basımı

Gider Pusulası Örneği

Gider Pusulası Fiyatları

Gider Pusulası basımı için gerekli evraklar

Sürekli Form Fiyatları

Sürekli Form İletişim Bilgileri

Sürekli Form

Gider pusulası, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tesbit edilenler ile defter tutmak zorunda olan serbest meslek sahiplerinin, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar için düzenleyip, işi yapana veya malı satana imza ettirecekleri resmi belgedir.

Gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.

Gider Pusulası stopaj oranları
Gider pusulası stopaj oranları, mal alımlarında %5, hizmet alımlarında %10 ve hurda mal alımlarında %2 dir. Gider pusulası karşılığı vergiden muaf esnafa yapılan ödemelerden mal alımları için % 5, hizmet alımları için % 10 stopaj yapılır. Ancak, havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri mal bedelleri veya bu malların yapımında ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2, Değerli kağıt ve damga pulu satışlarında komisyon bedelleri üzerinden % 20 oranında stopaj yapılır.

Gider pusulası nasıl düzenlenir
Gider Pusulası; işin mahiyetini, malın cinsi, miktarı ve bedelini, iş ücretini, işi yaptıran ile yapanın adı soyadı ve adreslerini kapsar. Gider pusulaları seri ve sıra numarası taşırlar. İki nüsha olarak düzenlenirler ve bir nüshası işi yapana ve ya malı satana verilir.

Sürekli Form Matbaa

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 11 No:1661 Şişli - İstanbul Tel: 0212 210 63 49 e-mail
www.reklamajansi.org
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Öğrenme Güçlüğü Zihinsel Engelliler Perpa
Toptan Elektrik Malzemeleri Koli Bandı Baskılı Poşet Ofis Temizliği
Kesintisiz Güç Kaynağı Elektrik Malzemeleri Perpa Kiralık Dükkan Perpa Satılık Dükkan