Fatura

Ana Sayfa

Fatura Tanımı - Fatura Basımı

Mali Evraklar

Fatura Nedir

Fatura Basımı

Fatura örneği

Fatura basımı için gerekli evraklar

İrsaliyeli Fatura

Sürekli Form Fatura

Özel Fatura

Proforma Fatura

Fatura Fiyatları

Sürekli Form İletişim Bilgileri

Fatura; satılan mal veya yapılan iş, hizmet karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere, malı satan veya işi yapan firma tarafından düzenlenerek müşteriye verilen belgedir.

Fatura mecburiyeti:
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:
1)Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara
2)Serbest meslek erbabına
3)Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara
4)Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere
5)Vergiden muaf esnafa

Fatura tasdiki nasıl yapılır:
01.03.1985'ten itibaren fatura ve sayılan diğer belgelerin anlaşmalı matbaalarda bastırılabileceği esası getirilmiştir. Bu takdirde, tasdike gerek yoktur. Ancak, anlaşmalı matbaalara bastırılmayan faturalar için, tasdik mecburiyeti devam etmektedir.

Faturanın şekli nasıl olur:
Faturada aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir.
1)Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası
2)Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
3)Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası
4)Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı
5)Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası.

Fatura düzenleme kuralları nelerdir:
Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kurallara uyulur.
1)Faturalar sıra numarası dahilinde kesilir.
2)Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur.
3)Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.
4)Faturaların baş tarafına iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.
5)Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami on gün içinde düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
6)Fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.
Fatura konusunda detaylı bilgi almak için FATURA NEDİR

Fatura basımı için lütfen adet, nüsha sayısı, boyut ve renk sayısını belirtiniz.

Sürekli Form Matbaa, Fatura baskısı nı en kaliteli bir şekilde üretip en kısa zamanda size teslim edecektir.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 11 No:1661 Şişli - İstanbul Tel: 0212 210 63 49 e-mail
www.reklamajansi.org
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Öğrenme Güçlüğü Zihinsel Engelliler Perpa
Toptan Elektrik Malzemeleri Koli Bandı Baskılı Poşet Ofis Temizliği
Kesintisiz Güç Kaynağı Elektrik Malzemeleri Perpa Kiralık Dükkan Perpa Satılık Dükkan