Dernek Gelirleri Alındı Belgesi Basımı

Ana Sayfa

Dernek Alındı Makbuzu Baskısı

Dernek Evrakları

Dernek Gelirleri Alındı Belgesi

Sürekli Form İletişim Bilgileri

Dernek Gelirleri Alındı Belgesi basımı için öncelikle derneğin yönetim kurulu bu konuyla ilgili bir karar alıp karar defterine işlemelidir.

Yönetim kurulundan bir kişi bu konu ile ilgili yetkilendirilip ilgili matbaaya dilekçe yazılmalıdır.

Dilekçede kaç adet, kaç nüsha ve hangi seri numaralarından başlayacağı, kimin teslim almaya yetkili olduğu açıkça belirtilmelidir. Baskısı yapılan

Dernek gelirleri alındı belgeleri matbaa tarafından üç nüsha bilgi formu düzenlenerek ilgili kişiye imza karşılığı teslim edilir. Bilgi formunun bir nüshası derneğe, bir nüshası dernekler masasına verilir, bir nüshası da matbaada kalır.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 11 No:1661 Şişli - İstanbul Tel: 0212 210 63 49 e-mail
www.reklamajansi.org
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Öğrenme Güçlüğü Zihinsel Engelliler Perpa
Toptan Elektrik Malzemeleri Koli Bandı Baskılı Poşet Ofis Temizliği
Kesintisiz Güç Kaynağı Elektrik Malzemeleri Perpa Kiralık Dükkan Perpa Satılık Dükkan